Vir ‘n gratis kwotasie om die oordrag kostes van onroerende eiendom (woonhuis, standplaas, deeltiteleiendom of plaaseiendom), te bereken, vul asb die volgende besonderhede in:

For a free quotation to calculate the transfer costs of immovable property (residence, vacant stand, sectional title unit or farm property), please complete the form below:

Click here to open the date picker
reset