Johann Grobler

   & Associates

 

 A T T O R N E Y S , C O N V E Y A N C E R  & N O T AR Y

P R O K U R E U R S , A K T E B E S O R G E R  &

   N O T A R I S

 

 

Johann Grobler & Associates

 

 

 

 Ontdekkersweg 5       Posbus 6721

 Breaunanda               Westgate

 Roodepoort                1734

 

Kantoor Tel: +27 11 664 8812

Hilda: 062 7674324

Monya: 062 7787479.

Faks: +27 11 664 8819

Direkte Faks: 086 655 3926

E pos: jg@jglaw.co.za  or admin@jglaw.co.za

Promotion of Access to Information Act


View jglaw in a larger map
Johann Grobler & Associates
Indien u na die straat- adres wil gaan op die Kaart,kliek op die blou merker , nadat u die rigting vasgestel het kan u weer terug kom na hierdie bladsy
Custom Search
Huis
Home