Johann Grobler

   & Associates

 

 A T T O R N E Y S , C O N V E Y A N C E R  & N O T AR Y

P R O K U R E U R S , A K T E B E S O R G E R  &

   N O T A R I S

 

 

Johann Grobler & Associates

 

 

 

Johann Grobler & Associates

       Profiel van Johann Grobler

 

Mnr Grobler het in Durban grootgeword en in 1969 matrikuleer hy aan die Hoërskool Port Natal.  In 1974 verkry hy die B Iuris-graad aan die Universiteit van Pretoria.  In 1975 begin hy sy leerklerkskap  by Klagsbruns in Pretoria en word in 1978 toegelaat as Prokureur van die Hoërhof. In 1980 is hy toegelaat as Aktebesorger.  Nadat hy in diens was by Louw & Heyl en Cliffe Dekker & Todd as professionele assistant, het hy sedert 1983 begin praktiseer vir sy eie rekening. Gedurende 1988-1994 dien hy as Bestuurder – Testamente en  as regsadviseur by BankorpTrust, wat later ABSA Trust geword het, terwyl hy deeltyds praktiseer as prokureur. Hy het weer voltyds begin praktiseer in 1994 te Cresta en praktiseer op die Wesrand sedert 1999. In 2004 het hy die Program in Gevorderde Trustreg, aangebied deur die Universiteit van Pretoria, suksesvol voltooi. Intussen het hy teologie begin studeer by Noordwes Universiteit waar hy die M.A.- graad behaal in pastorale studies. In 2008 is hy toegelaat as Notaris van die Hoërhof. Mnr Grobler dien op die Prokureursorde se paneel van mentorskap-aktebesorgers wat prokureurs bystaan met hul voorbereiding vir die aktebesorging-eksamen.

 

Huis
Home