Hulp Met Die Bereddering Van Boedel Van Oorledene

 

‘n Geliefde van jou is pas oorlede. Daar is hartseer. Nou kom jy agter daar is nog wetlike verpligtinge en administratiewe verantwoordelikhede rondom die boedel. Dit help niks om die las ligter te maak nie.

 

‘n Prokureur of boedelberedderaar kan dalk help. Teen ‘n fooi, natuurlik. Die voorgeskrewe fooi is 3½ van die bruto waarde van die boedelbates. Dit kan kontantvloei probleme meebring wat julle nooit voorsien het nie.

 

Wat nou?

 

Indien die Eksekuteur reeds benoem is in die oorledene se testament, is daar nie veel opsies nie. Jy kan met die eksekuteur onderhandel vir ‘n verminderde fooi, maar as hy/hulle steeks is, is daar niks wat jy daaromtrent kan doen nie.

 

Indien die eksekuteur nie benoem is nie, of jy of ‘n nabye familielid benoem is, maar weet nie wat om te doen nie, kan jy of die familie begin beding met ‘n prokureur  of beredderaar vir ‘n laer fooi.

 

Ons bied verskeie opsies:

 

In sommige gevalle, as die bruto waarde meer as 1 Miljoen Rand is, kan ons firma die boedel beredder teen 2½% van die bruto waarde, in plaas van die voorgeskrewe 3,5%.

 

Ons kan ook sekere gedeeltes van die bereddering vir u makliker maak of vir u doen teen ‘n spesiale tarief. Hier is die besonderhede:

HULP MET BESTORWE BOEDELS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur e-pos versoek aan info@jglaw.co.za  Dui aan watter opsie u kies

Laai hierdie dokument af hier

 

[Kliek hier vir voorbeeld van eenvoudige enkelpersoon Testament]

 

[Kliek hier vir voorbeeld van eenvoudige gesamentlike Testament]

HULP MET BESTORWE BOEDELS

NR.

OPSIE

KOMMENTAAR

FOOI

1

Ons doen die hele boedel

Voorgeskrewe fooi is 3,5%

2,2% + BTW – voorwaardes geld

2

Ons voorsien boedelrapportering vorms

 

R 114,00

3

Ons staan by met voltooi van vorms

 

R 228,00

4

Ons rapporteer boedel en bekom aanstellingsbrief

 

R 1 114,00

5

Ons hanteer advertensies vir Skuldeisers

Geskatte uitgawes van advertensies moet ook vooruit betaal word. Dit moet onderskei word van ons fooi

R 342,00

6

Ons trustrekening word as bankrekening gebruik

 

R 342,00

7

Ons gee u voorbeelde van briewe aan lewensversekeraars, banke en ander instansies waar oorledene bates of skuld gehad het en bied hulp aan

 

R 228,00

8

Ons doen en stuur af bogenoemde briewe

U verskaf die nodige info. en rek. nrs.

R 114,00 per brief

9

Ons stel op Likwidasie- en Distribusierekening

 

1,2% + BTW – voorwaardes geld

10

Ons hanteer advertensie van Likwidasie- en Distribusierekening

Geskatte uitgawes van advertensies moet ook vooruit betaal word. Dit moet onderskei word van ons fooi

R 342,00